Cart
Custom content

This is custom content

 1. Postanowienia Ogólne
  1.1. Sklep internetowy bedos.pl, dostępny pod adresem internetowym www.bedos.pl, jest prowadzony przez Polcrux Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Jesiotrowa 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.
  1.2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bedos.pl.
 2. Definicje
  2.1. Sprzedawca – Polcrux Sp. z o.o.
  2.2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupów w Sklepie.
  2.3. Produkt – materac oferowany w Sklepie.
 3. Zawarcie Umowy
  3.1. Informacje o Produktach podane na stronie sklepu, w tym ich opisy, parametry techniczne i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
  3.2. Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Klienta zamówienia i jego akceptację przez Sprzedawcę.
 4. Prawa i Obowiązki Stron
  4.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez wad.
  4.2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Produkt oraz kosztów dostawy.
 5. Płatności
  5.1. Płatności za zamówione Produkty można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego, płatności elektronicznych lub przy odbiorze.
 6. Dostawa
  6.1. Dostawa Produktów jest realizowana na terenie Polski.
  6.2. Koszty dostawy są podane przy każdym Produkcie.
 7. Odstąpienie od Umowy
  7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.
 8. Reklamacje
  8.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia wad Produktu.
  8.2. Reklamacje należy zgłaszać na adres sklep@bedos.pl.
 9. Dane Osobowe
  9.1. Administratorem danych osobowych jest Polcrux Sp. z o.o.
  9.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży.
 10. Postanowienia Końcowe
  10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Data wejścia w życie regulaminu: 2024.01.01

Strona używa cookie aby zapewnić swoją funkcjonalność i wygodę obsługi sklepu internetowego oraz bloga.