Cart
Custom content

This is custom content

Polityka Zwrotów Sklepu Internetowego bedos.pl

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Zwrotów dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym bedos.pl, prowadzonym przez Polcrux Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Jesiotrowa 13.

2. Prawo do Odstąpienia od Umowy

2.1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji wysyłając jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) na adres sklep@bedos.pl.

3. Warunki Zwrotu Produktu

3.1. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządzania.

3.2. Produkt powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, z kompletem akcesoriów i dokumentów, które otrzymał Klient.

4. Zwrot Płatności

4.1. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

4.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

5. Koszt Zwrotu Produktu

5.1. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu ponosi Klient.

6. Wyjątki od Prawa do Odstąpienia

6.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. dla umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą Klienta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu usługi przez Sprzedawcę;

b) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Zwrotów. O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Sklepu.

Data wejścia w życie polityki zwrotów: 2024.01.01

Strona używa cookie aby zapewnić swoją funkcjonalność i wygodę obsługi sklepu internetowego oraz bloga.